Wednesday, December 28, 2011

ANTI-PAPUTOK CAMPAIGN

"Magpaputok tayo ngayong New Year!". Isigaw niyo yan kung gusto niyong magkaganyan ang kamay niyo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...