Monday, July 6, 2009

la lang.

Mahirap gawing RAZ ang SAM,
at kelanman hinding-hindi magiging SAM ang isang RAZ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...